Haftungsausschluss

Expandinavia (Katrien Philips), hierna te noemen Touch of Sweden, verleent u hierbij toegang tot www.theswedishgiftshop.com (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Touch of Sweden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Touch of Sweden spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Touch of Sweden.

Productprijzen en -informatie
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Touch of Sweden. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Touch of Sweden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Touch of Sweden. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de “Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken” 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Met dank aan ICTRecht.

Nach oben scrollen