Disclaimer

Expandinavia (Katrien Philips), nedan kallad Touch of Sweden, ger dig tillgång till www.theswedishgiftshop.com (webbplatsen) och uppmanar dig att köpa det som erbjuds. Touch of Sweden förbehåller sig därmed rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att behöva informera dig om detta.

Begränsat ansvar
Touch of Sweden gör sitt yttersta för att uppdatera och / eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och / eller felaktigt. Materialen som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller krav på korrekthet. Dessa material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Touch of Sweden.

Produktpriser och information
Speciellt för priser och annan information om produkter på webbplatsen finns det en reservation av uppenbara programmerings- och maskinfel. Du kan inte hävda ett avtal med Touch of Sweden baserat på sådana fel. För hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på webbplatsen, kan Touch of Sweden aldrig ta ansvar.

royalty
Alla rättigheter för immateriella rättigheter rörande dessa material tillhör Touch of Sweden. Webbplatsens innehåll finns under "Creative Commons License Attribution-No Derivative Works" 3.0 holländska, om inte annat anges med specifika material.

återstående
Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan. Tack till ICTRecht.

Rulla till toppen